ولید فولاد خام جهانی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۱٫۲ درصد افزایش به یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون تن رسید.
انجمن جهانی فولاد (WSA) اعلام کرد: در سال ۲۰۱۴ خاورمیانه کوچکترین منطقه تولیدکننده فولاد خام بالاترین رشد را داشت.
تولید فولاد خام در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، امریکای شمالی و آسیا در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ رشد متعادلی داشت؛ در حالی که تولید در کشورهای مستقل مشترک المنافع(CIS ) و امریکای شمالی کاهش پیدا کرده است.
تولید فولاد خام در آسیا در سال ۲۰۱۴ برابر با یک میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود که در مقایسه با ۲۰۱۳ افزایش ۱٫۴ درصدی را نشان می دهد.
تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۱۴ به ۸۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که افزایش ۰٫۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۳ نشان می دهد.
سهم چین از تولید فولاد خام در جهان از ۴۹٫۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴۹٫۵ درصد کاهش یافت. تولید فولاد ژاپن در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که ۰٫۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش داشت. تولید فولاد خام کره جنوبی با ۷٫۵ درصد افزایش در مقایسه با ۲۰۱۳ به ۷۱ میلیون تن رسید.
اما اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش ۱٫۷ درصدی را بجای گذاشت و در سال ۲۰۱۴ میزان تولید فولاد آن به ۱۶۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.
آلمان در سال گذشته میلادی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایشی معادل ۰٫۷ درصد داشت و تولید فولاد خام ایتالیا در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود که ۱٫۴ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۳ داشت.
تولید فولاد خام فرانسه برابر با ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود که ۲٫۹ درصد افزایش نسبت به ۲۰۱۳ نشان داد و اسپانیا در سال گذشته میلادی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد حدود ۰٫۶ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داشت.
در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد خام امریکای شمالی ۱۲۱٫۲ میلیون تن و تولید فولاد خام امریکا ۸۸٫۳ میلیون تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۲ و ۱٫۷ درصد افزایش نشان داد.
این گزارش حاکی است: در دسامبر ۲۰۱۴ تولید فولاد خام در جهان برای ۶۴ کشور ( عضو انجمن جهانی فولاد) به ۱۳۳٫۷ میلیون تن رسید که افزایش ۰٫۱ درصدی را نسبت به دسامبر ۲۰۱۳ نشان می دهد. نسبت بهره برداری از ظرفیت فولاد خام ۶۵ کشور در دسامبر ۲۰۱۴ به ۷۲٫۷ درصد رسید که ۲٫۴ درصد کمتر از دسامبر ۲۰۱۳ است.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولاد نیوز، متوسط بهره برداری از ظرفیت در سال ۲۰۱۴ به ۷۶٫۷ درصد در مقایسه با ۷۸٫۴ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید.
۱۰ کشور برتر فولادساز جهان در سال ۲۰۱۴ به ترتیب عبارتند از:۱ – چین با تولید ۸۲۲٫۷ میلیون تن فولاد خام۲ – ژاپن ۱۱۰٫۷ میلیون تن۳ – آمریکا ۸۸٫۳ میلیون تن

۴ – هند ۸۳٫۲ میلیون تن

۵ – کره جنوبی ۷۱ میلیون تن

۶ – روسیه ۷۰٫۷ میلیون تن

۷ – آلمان ۴۲٫۹ میلیون تن

۸ – ترکیه ۳۴ میلیون تن

۹ – برزیل ۳۲٫۹ میلیون تن

۱۰ . اکراین ۲۷٫۲ میلیون تن

لازم به ذکر است که تولید فولاد خام ترکیه به میزان ۱٫۸ درصد، برزیل ۰٫۷ درصد و اکراین ۱۷٫۱ درصد درسال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهش داشت و بقیه کشورها افزایشنشان می دهد که بیشتری افزایش با ۷٫۵ درصد مربوط به کره جنوبی و ۲٫۳ درصد مربوط به هند است. قطر نیز ۳۶٫۳ درصد افزایش تولید داشت.

دسته بندی شده در:    
پرینت متن