قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس ١٠ تا ١۵ دلار هر تن نسبت به اواسط ژانویه ارزان تر شده است در حالی که ۴ ماه متوالی نزولی بوده و در پایین ترین سطح ۶ سال اخیر قرار دارد. ورق گرم  کارخانه ام ام ک روسیه ۴٢٠ دلار معادل ٣۶٩ یورو هر تن فوب دریای سیاه است که برای تولید مارس و حمل آوریل است. قیمت منطقی از نظر خریداران ۴٠٠ تا ۴١٠ دلار هر تن فوب است.

ظاهرا این کارخانه قصد دارد در ماه مارس هدف صادراتی را به ٣٠٠ هزار تن افزایش دهد. سایر عرضه کننده ها نیز به دنبال انتقال بخشی از تناژ عرضه داخلی به صادرات هستند. متینوست اوکراین نیز قیمت های صادراتی را پایین آورده ٣٧٠ تا ٣٨٠ یورو هر تن معادل ۴١٨ تا ۴٣٠ دلار هر تن سی اف آر در اروپا شنیده شده است. ورق سرد نیز در ۴٧۵ تا ۴٨۶ دلار هر تن سی اف آر ثبات دارد.

در دوبی ورق گرم اوکراین اخیرا ۴۵٠ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده که در مقایسه با ۴٣٠ دلار چین هنوز خیلی بالاست.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، بدین ترتیب متوسط قیمت ورق گرم صادراتی دریای سیاه اخیر ٨٩ دلار هر تن ارزان تر شده به ۴١٠ دلار هر تن فوب رسیده و ورق سرد با ٨ دلار افت ۴٩۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده است.

منبع:انجمن فولاد ایران

دسته بندی شده در:    
پرینت متن