عباس وطن‌پرور
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
ایجاد اتاق بازرگانی پویا در گرو حضور افراد توانمند، شناخته شده، خوشنام و معتبر است. در گذشته افرادی در اتاق حضور داشتند که در جامعه، دارای اعتبار و حسن‌شهرت بودند. متاسفانه در حال حاضر کیفیت اعضای اتاق به‌عنوان هیات نمایندگان، فدای کمیت شده است. هم‌اکنون اتاق بازرگانی آن‌گونه که انتظار می‌رود اثرگذاری ندارد. این در حالی است که اتاق در سال ۱۳۰۶ هنگامی که در صادرات فرش مشکلاتی به‌وجود آمد، با قدرتی که داشت توانست آنها را برطرف کند. قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها از جمله قوانینی است که در اتاق‌های بازرگانی ادوار گذشته نوشته شده است، اما اتاق بازرگانی با شکل و شمایل کنونی چه عملکرد مثبتی داشته است؟

در سال ۱۳۲۱ در قانون اتاق بازرگانی، دولت موظف بود برای توسعه اقتصادی با اتاق همکاری کند؛ همچنین اتاق این اختیار را داشت که ورود و صدور برخی از اقلام را قدغن اعلام کند؛ در حالی که هم اکنون واردات افسار گسیخته و قاچاق کالا بیداد می‌کند و اتاق هیچ کاری در ممانعت از آن ندارد. از سوی دیگر، نقش اتاق به‌عنوان یک رکن فعال اقتصادی نادیده گرفته شده و تنها به مشاور سه قوه اکتفا کرده است. ایده‌آل بودن اتاق با منفعل بودن نقش آن همخوانی ندارد. تنها اتاقی می‌تواند پویا باشد که بتواند در مسائل و تصمیمات مهم بخش خصوصی تاثیر بگذارد. اتاق بازرگانی باید به اصالت خود بازگردد. در حال حاضر برای حضور در اتاق، فرد باید حداقل سه سال کارت بازرگانی داشته باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا تجار ایرانی و پیشکسوتان در بخش خصوصی وارد اتاق نمی‌شوند؟
تا زمانی که این سیستم بر پایه شکل باشد و محتوا در آن جایی نداشته باشد همچنین به اصالت و شایستگی بهایی داده نشود، مشکلات بخش خصوصی ادامه خواهد یافت. کارنامه اتاق بازرگانی در دوره قبل همانند سایر ادوار، بیانگر عدم اثربخشی در اقتصاد کشور است که می‌توان دلیل آن را قوانین نامتوازن و نامناسب حاکم بر اتاق بازرگانی دانست، بنابراین انتظار می‌رود تغییر قوانین اتاق بازرگانی هر چه سریعتر صورت گیرد تا بتوانیم شاهد حضور اتاقی پویا باشیم. در حال حاضر اتاق، رئیس‌محور است و نقش خرد جمعی در این پارلمان، نادیده گرفته شده است؛ همچنین رئیس اتاق و هیات رئیسه تا چهارسال بر مسند خود باقی می‌مانند که این موضوع ضدقواعد دموکراتیک و خلاف اصول مدیریت است زیرا هیچ ابزاری برای استیضاح رئیس و هیات رئیسه یا نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد. به همین دلیل باید قوانین اتاق بازرگانی اصلاح شود و قانونی درست و شفاف بر اتاق حاکم شود و تنها در این صورت می‌توان به داشتن اتاقی پویا و کارآمد دست یافت.

منبع:دنیای اقتصاد

دسته بندی شده در:    
پرینت متن