چین ١٠ میلیون و ٢٩٠ هزار تن محصولات فولادی در ماه ژانویه سال جاری صادر کرده که ١,٢ درصد در مقایسه با ماه دسامبر و ۵۴.٣ درصد نسبت به مدت مشابه سال ٢٠١۴ افزایش داشته است.

در بازار واردات، چین یک میلیون و ١۵٠ هزار تن محصولات فولادی در این ماه وارد کرد که ۶٠ هزار تن نسبت به ماه قبل رشد داشته و ١۴,٨ درصد در مقایسه با ژانویه ٢٠١۴ کاهش داشت.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، همچنین واردات سنگ آهن در ژانویه ٩,۴ درصد افت سالانه داشته به ٧٨ میلیون و ۵٨٠ هزار تن رسید.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:            
پرینت متن