ژانویه سال جاری تولید فولاد خام آلمان نسبت به مدت مشابه سال ٢٠١۴ حدود ٠,۵ درصد رشد داشته به ٣ میلیون و ۶٨٠ هزار تن رسید و برای اولین بار پس از ۵ ماه شاهد رشد در تولید در مقایسه با یک سال قبل بود. این افزایش در تولید نشان می دهد بازار دیگر تحت تاثیر تعمیرات سالانه کارخانه ها در نیمه دوم سال گذشته نیست و تولید به ثبات رسیده است.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، آخرین آمار نشان می دهد آلمان دسامبر گذشته یک میلیون و ٨٧٠ هزار تن ورق تولید کرد که ٧,٣ درصد کاهش داشت و تولید مقاطع ٢.٣ درصد پایین آمده ٧٣٨ هزار تن ثبت شد. مجموع تولید ورق آلمان در سال ٢٠١۴ حدود ١.٨ درصد بالا رفته به ٢۴ میلیون تن رسید و تولید مقاطع ٣ درصد افت داشته ١٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تن بود.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:        
پرینت متن