آمار حاکی از آن است که سال ٢٠١۴ ایتالیا بین کشور های اروپایی بیشترین خرید فولاد را از چینی ها داشته است. در مجموع سال گذشته ایتالیا بیش از ١,۵ میلیون تن فولاد از چین وارد کرد تنها بلژیک بالای ١.۵ میلیون تن فولاد از چین خرید که ۴ هزار تن از ایتالیا کمتر بود.
در دسامبر گذشته ایتالیا ٢٢۵۴٧٨ تن فولاد از چین خرید که سه برابر دسامبر ٢٠١٣ بود و از میانگین ماهانه ١٢٨ هزار تن سال ٢٠١۴ نیز بالاتر بود.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، با نزدیک شدن پایان سال گذشته خرید ورق گرم از چین در ایتالیا افزایش بیشتری داشت که آن هم به دلیل مشکل عرضه کننده داخلی کارخانه ایلوا در تحویل کالا بود. تحلیلگران انتظار دارند این روند سال ٢٠١۵ نیز ادامه داشته باشد.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:    
پرینت متن