فولاد نیوز: بخش مالی طرح های استانی فولاد از زمان استقرار دولت یازدهم با پیشرفت بیش از دو برابری نسبت به شهریور ۹۲ همراه شده است.

به گزارش«فولاد نیوز»، تامین مالی‌ ۷طرح استانی فولاد در مدت یکسال و نیم گذشته تاکنون به طور متوسط بیش از دو برابر نسبت به عملکرد مالی شهریور سال قبل پیشرفت داشته اند.
طرح فولاد سپید دشت در حالی به پیشرفت مالی ۶۷درصدی رسید که در شهریور ماه ۹۲ تنها میزان پیشرفت آن ۲۶درصد بود. در این مدت شریک بخش خصوصی ۳۰۰ میلیارد ریال به این طرح تزریق کرده است. از سوی دیگر در طرح شادگان نیز میزان پیشرفت مالی از ۳۱ درصد به ۶۲درصد رسیده به طوری که شریک بخش خصوصی ۲۶۰ میلیارد ریال در اختیار پروژه فولاد شادگان قرار داده است.
فولاد آذربایجان نیز در این مدت شاهد پیشرفت ۵۵درصدی در بخش مالی بوده در حالی که در شهریور سال قبل میزان پیشرفت مالی این طرح ۳۲درصد بود. در این مدت به طرح فولاد آذربایجان که مدت زیادی از حضور شریک بخش خصوصی در آن نمی گذرد ۷۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید آن تزریق شده است.
میزان پیشرفت مالی فولاد نی ریز در این مدت از ۲۰ درصد به ۴۶درصد افزایش پیدا کرد و در مدت یکسال و نیم اخیر ۲۷۵ میلیارد ریال منابع مالی جدید دریافت کرده است. همچنین طرح فولاد قائنات از پیشرفت مالی ۲۹درصدی به پیشرفت ۷۰درصدی رسید.
از سوی دیگر فولاد سبزوار که به تازگی شریک بخش خصوصی در آن حضور پیدا کرده است در مدت مورد بررسی توانست میزان پیشرفت مالی را از ۱۶ درصد به ۳۰درصد افزایش دهد. در این میان فولاد بافت که قرارداد مشارکت آن در مهر ماه امسال منعقد شده میزان پیشرفت مالی را از ۲۲ درصد به ۳۲درصد افزایش داده است.
طرح های استانی فولاد هم اکنون به طور متوسط از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و طبق برنامه ریزی ها بخش احیای مستقیم آن ها از نیمه سال آینده وارد مدار تولید می شوند.

منبع:فولادنیوز

دسته بندی شده در:
پرینت متن