در هفته ای که گذشت متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶٢ درصد موسسه استیل ایندکس ۶٣ دلار و ٣٠ سنت هر تن خشک سی اف آر چین ثبت شد که ٢,۴ درصد رشد داشته و در سال جاری میلادی در کل ١١ درصد افت نموده است.

سنگ آهن

در هفته ای که گذشت متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶٢ درصد موسسه استیل ایندکس ۶٣ دلار و ٣٠ سنت هر تن خشک سی اف آر چین ثبت شد که ٢,۴ درصد رشد داشته و در سال جاری میلادی در کل ١١ درصد افت نموده است. قابل ذکر است اوایل فوریه قیمت به ۶٠ دلار رسیده بود. همچنین هفته گذشته متوسط قیمت موسسه پلاتس ٣.٢ درصد رشد داشته ۶۴ دلار و ٢۵ سنت هر تن خشک سی اف آر بود.

آخرین موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین ٩۶ میلیون و ۶۵٠ هزار تن بوده که از ژانویه ٢٠١۴ تاکنون پایین ترین سطح موجودی بوده است و نسبت به یک هفته قبل یک میلیون و ٨٣٠ هزار تن افت داشته است.

قراضه

هفته گذشته در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه خرد شده در ٢۵٧ دلار هر لانگ تن ثبات داشت که نسبت به ۴ هفته قبل تا ٩٠ دلار ارزان تر شده است.

قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس ١ و٢ خلوص ٢٠-٨٠ در ترکیه ۴ دلار هر تن ارزان تر شده ٢۴٧ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که ٧١ دلار از یک ماه قبل ارزان تر است.

قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس ١ و٢ در جنوب شرق آسیا از اواسط ژانویه تاکنون ۵٠ دلار افت داشته به ٢۵٠ دلار هر تن سی اف آر رسیده ولی ظاهرا این میزان افت قیمت کافی نبوده است.

قراضه وارداتی در تایوان ٧ دلار هر تن ارزان تر شده به ٢٢۶ دلار هرتن سی اف آر رسید. در هند نیز قراضه کانتینری خرد شده وارداتی ٢۵ دلار هر تن ارزان تر شد.

بیلت

هفته گذشته متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس ۵ دلار هر تن افت داشته ٣۵٠ دلار هر تن فوب ثبت شد. بازار فعالیت چندانی نداشت و همه در انتظار نشستند. بیلت سی آی اس در ترکیه ٣۶۵ تا ٣٧٠ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد البته خریدارها به دنبال ٣۵٠ تا ٣۵۵ دلار هر تن سی اف آر بودند. معامله ای در ٣۶١ دلار هر تن سی اف آر نیز ثبت شد. در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت ٢۵ تا ٣٠ دلار نسبت به اوایل فوریه افت داشته به ٣٧٠ تا ٣٧۵ دلار هر تن درب کارخانه رسید. در مصر بیلت سی آی اس در ٣٨٠ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

فعالان بازار انتظار دارند بیلت سی آی اس به ٣۴٠ تا ٣۴۵ دلار هر تن فوب برسد.

قیمت بیلت در بازار داخلی چین هفته گذشته ۴ دلار افت داشته به حدود ٣٢۵ دلار رسید که در ده سال اخیر پایین ترین قیمت ثبت شده بوده است.

در جنوب شرق آسیا بازار واردات بیلت در سکوت بود. بیلت چین در جنوب شرق آسیا ٣۵۵ تا ٣٧٠ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که معاملات قبلی در ٣٧۵ دلار شنیده شده بود.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در هفته گذشته کمی بهتر شد. سایز ١۵٠ میلیمتر در بندرانزلی عرضه نمی شد و تنها یک منبع در اول هفته این کالا را در ١٣٧٠ تومان در انزلی معامله کرد. سایز ١۵٠ میلیمتر محصول ذوب آهن در قیمت پایه ١٣۴٠ تومان پیشنهاد می شد. بیلت های کارخانجات دیگر با همین سایز بین ١٣۵٠ تا ١٣٨٠ تومان پیشنهاد شد. سایز ١٢۵ میلیمتر با عرضه بسیار محدودی روبرو بود و یک کارخانه در اصفهان ١٣٣٠ تومان و یک کارخانه در یزد در ١٣٢۵ تومان پیشنهاد قیمت می دادند .

ذوب آهن اصفهان روز سه شنبه ۵ هزار تن شمش را در ١٣۴٠ تومان در بورس عرضه کرد که موفق به فروش آن شد اما به نظر می رسد که این معامله هم مچینگ بود . از آنجا که تولید مقاطع بسیار کاهش یافته است تولید شمش هم رو به نزول گذاشته اکثر کارخانه های کوچک به علت مشکل عدم تقاضا تعطیل شده اند و کارخانه های بزرگ هم تولید خود را کاهش داده اند.

در این میان ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان بخشی از بیلت خود را بابت بدهی شان برای سنگ آهن یا کک و یا دیگر اقلام به طلبکاران عرضه می نمایند و همین امر اجازه نمی دهد که قیمت شمش هر چند که تقاضایی هم برای آن باشد افزایش یابد چرا که این گروه از دارندگان شمش به دنبال نقد کردن موجودی خودشان هستند و آنرا در بازار عرضه می کنند در نتیجه بازار امکان رشد قیمت را ندارد.

ضمن آنکه حداکثر دو هفته کاری تا پایان سال باقیمانده است در نتیجه همه دست اندرکاران سعی در جمع کردن حساب ها و خروج از بازار هستند به همین دلیل چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاری در معاملات شمش نیست.

مقاطع

هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ١۵ دلار هر تن افت داشته ۴٣۵ تا ۴۴٠ دلار هر تن فوب ثبت شد. میلگرد در بازار داخلی این کشور ٢٢ دلار هر تن نسبت به لیست قیمت قبلی افت داشته ۴٣٣ دلار هر تن درب کارخانه بود.

نرخ بالای دلار نسبت به یورو قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا را رقابتی نگه داشته که نسبت به ژانویه ۵ تا ١٠ یورو افت داشته ۴٠۵ تا ۴١٠ یورو هرتن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد در شمال اروپا ١٠ یورو ارزان تر شده به ۴١٠ تا ۴٢٠ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

در بازار واردات امریکا قیمت میلگرد ٢٠ دلار افت داشته ۴۶٣ تا ۴٧٣ دلار هر تن سی آی اف شنیده شد.

در بازار داخلی امریکا قیمت میلگرد ۶٠٠ تا ۶١٠ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که هفته قبل ۶٣٠ تا ۶٣۵ دلار بود.

قبل از آن که چینی ها به تعطیلات سال نو قمری بروند قیمت قرارداد میلگرد ماه می در بورس فیوچرز شانگهای ١,۵ درصد بهبود داشته به ۴٠٨ دلار هر تن رسید.

مقاطع در بازار ایران

بازار مقاطع هفته ملتهبی را پشت سر گذاشت. از اول هفته بازار سازی ها شروع شد و قیمت میله گرد از پایه ١۵٠٠ تومان به ١۶٠٠ تومان در هر کیلو رسید. روز دوشنبه ذوب آهن اصفهان ۵ هزار تن سبد میله گرد مخلوط را عرضه کرد و با سرو صدای ایجاد شده در بازار موفق به فروش آن شد این روند روز سه شنبه و چهارشنبه هم تکرار شد ذوب آهن اصفهان با هوشمندی شکل سبد خود را تغییر داد و موفق شد روز سه شنبه حدود ٧ هزار تن میله گرد را به فروش برساند. همین معاملات باعث توقف بازار از روز سه شنبه ظهر به بعد شد. همه عرضه کنندگان روز سه شنبه را در سکوت کامل طی کردند اکثر خریدارها از بازار عقب نشستند شایعاتی در بازار بود که این نوسان قیمت جنجالی است که تب آن زود می نشیند و همین طور هم بود چرا که از روز چهارشنبه به بعد هیچ تقاضایی در بازار نبود.

اوایل هفته گذشته اکثر دست اندرکاران سطح بالا پیش بینی می کردند که قیمت میله گرد به پایه ١٣٠٠ تومان سقوط کند اما جو بوجود آمده باعث حفظ بازار شد گو اینکه روز چهارشنبه و پنجشنبه قیمت همه کارخانه ها به زیر ١۶٠٠ تومان ( با احتساب ٨ درصد مالیات ارزش افزوده ) تنزل کرد و به نظر می رسد که این تنزل ادامه یابد. مشکل امروز بازار مقاطع قیمت نیست بلکه مصرف است. در هفته گذشته شاهد تعطیل شدن یکی از بزرگترین کارخانجات تولید میله گرد در غرب کشور بودیم. شایعاتی هم مبنی بر احتمال تعطیل شدن یک کارخانه دیگر در هفته های پیش رو در شمال کشور هست. علت اصلی این است که این کارخانه ها در وضعیت موجود نمی توانند آنقدر فروش داشته باشند که هزینه های خود را پوشش دهند.

نباید فراموش کرد که بازگشت دوباره این کارخانه ها به بازار نیاز به سرمایه زیادی دارد این در حالی است که اکثر کارخانه ها زیر بار وام بانکی در حال غرق شدن هستند. کارخانجات موجود هم تولید خود را به حداقل رسانده اند. از یکسال پیش این چشم انداز کاملاً روشن بود آنچه باقی می ماند این است که دولت در سه ماهه اول سال آینده چگونه می تواند تعهدات بر زمین مانده این کارخانه ها را هضم کند، بطور متوسط به ازاء هر یک هزار تن تولید فولاد ٧ نفر بطور مستقیم در این بخش کار می کنند ادامه این روند میزان بیکاری را به کجا خواهد رساند؟

ورق

در هفته گذشته ورق گرم در بازار داخلی امریکا ٢۵ دلار هر شورت تن افت داشته به ۵١٠ تا ۵٢٠ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. ورق گرم در شمال اروپا در ۴٠٩ تا ۴١۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

ورق گرم صادراتی سی آی اس ١٠ دلار هر تن ارزان تر شده ٣٩٠ دلار هر تن فوب ثبت شد. عرضه کننده ها سعی داشتند قیمت ها را به ثبات برسانند. در ترکیه ورق گرم سی آی اس ۵ تا ١٠ دلار ارزان تر شده ۴١٠ تا ۴٢٠ دلار هر تن سی اف آر بود.

در بازار داخلی ترکیه ورق گرم با توجه به رکود تقاضا افت داشته ۴۶٠ تا ۴٧٠ دلار هر تن درب کارخانه بود. ورق گرم صادراتی ترکیه ١٠ دلار ارزان تر شده ۴۴٠ تا ۴۵٠ دلار هر تن فوب بود.

متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین ۴٠٧ تا ۴١٢ دلار هر تن با ١٧ درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد که ثبات داشت. باید دید با اتمام تعطیلات سال نو چینی بازار دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

ورق در بازار ایران

ورق گرم ضخامت ٢ میلیمتر رول از روز شنبه شروع به افزایش قیمت کرد و تا دوشنبه به ١٨۵٠ تومان هر کیلو در انزلی رسید اما همه با توجه به این روند قیمت نگاه می کردند، چون دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت قیمت ها در خارج از ایران به ۴٢٠ دلار تحویل بنادر شمالی رسیده و در گمرکات کشور این کالا به وفور یافت می شود، به همین علت از روز دوشنبه به بعد شاهد کاهش قیمت بودیم تا جایی که در روز پنج شنبه به ١٧۴٠ تومان هر کیلو در بنادر شمالی رسید در حالی که پیش بینی میشود برای هفته های آینده روند نزولی قیمت ادامه یابد.

ورق های گرم ضخامت ۵/٢ تا ۴ میلیمتر روند نزولی داشت و بطور متوسط حدود ٣٠ تومان هر کیلو قیمت پایین آمد ورقهای گرم ضخامت ۶ تا ١۵ میلیمتر هم با عرضه در بندرامام و بندرانزلی روبرو بود اما به علت محدودیت عرضه مبارکه با ثبات قیمت روبرو بود ورقهای گرم ضخامت ١۵ میلیمتر به بالا با ثبات قیمت روبرو بود با اینکه محدودیت عرضه از طرف کارخانه اکسین و کاویان همچنان وجود داشت با این حال بازار بی رمق بود در عین اینکه قیمت ها با ثبات باقی ماند.

از اول هفته قیمت ورق سرد رو به صعود گذاشت و علت این افزایش بروز شایعاتی در بازار مبنی بر محدودیت عرضه از طرف مبارکه و احتمال افزایش حقوق گمرکی بود اما این جوسازی تا دوشنبه ادامه یافت از روز سه شنبه به بعد قیمت ورق سرد رو به تنزل گذاشت و تا پایان هفته هر کیلو ٣٠ تومان افت کرد این کالا حداکثر دو هفته زمان برای بازی کردن دارد قیمت ورق گالوانیزه مثل ورق سرد ٣ روز اول هفته رو به بالا بود و بعد از آن رو به آرامش گذاشت.

نباید فراموش کرد که واردات ورق در بهمن و اسفند امسال به شدت نزول خواهد کرد عامل اصلی این قضیه رکود بازار فعلی است این محدودیت واردات نمی تواند به افزایش قیمت منجر شود چون قیمت این کالاها در کشورهای خارجی بخصوص سی آی اس و چین همچنان نزولی است هر چند که از سرعت ریزش قیمت کاسته شده است اما هنوز قیمت ها به کف خود نرسیده است.

منبع:آهن۱۱۸

دسته بندی شده در:                                                
پرینت متن