در آخرین نظر سنجی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا ٣٨ درصد از اروپایی های حاضر در نظرسنجی هفته گذشته در انتظار رشد تقاضای فولاد  در سه ماه آتی بودند که هفته قبل این رقم ٢٧ درصد بود. ۵٨ درصد نیز ثبات تقاضا را برآورد کردند. ۵٩ درصد از امریکایی های حاضر نیز رشد فروش را ممکن دیدند که هفته قبل ۶۵ درصد بودند و ٣٣ درصد ثبات آن را ممکن دیدند. بین حاضرین در نظرسنجی از سطح جهان نیز موافقان پیش بینی رشد تقاضا ۴١ درصد و ثبات آن ۴٣ درصد بود.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، همچنین بین امریکایی های حاضر، ١٧ درصد رشد قیمت را ممکن دیدند که هفته قبل ٣۵ درصد بودند. ٨٣ درصد نیز افت قیمت را پیش بینی کردند که ٢۴ درصد بالاتر از هفته قبل بود. ٢٩ درصد اروپایی ها نیز با ١١ درصد کاهش، رشد قیمت و ۵۴ درصد ثبات آن را برآورد کردند که هفته قبل ٣٧ درصد بودند. در سطح جهان نیز ٢٧ درصد رشد قیمت و ۴١ درصد کاهش قیمت را روند رایج بازار در سه ماه پیش رو دیدند.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:
پرینت متن