بر خلاف انتظارات، تقاضای میلگرد در عراق پس از تصویب بودجه دولت در فوریه هنوز بهتر نشده است.

کسری بودجه باعث شده پروژه های ساختمانی به میزان کافی از جانب دولت تامین مالی نشوند و تنها پروژه های موجود فعلا در حال کارند و برنامه پروژه های جدید هنوز معلق است. ناآرامی و درگیری های داخلی و شرایط فصلی نیز بر فعالیت بازار ساخت و ساز این کشور اثر منفی گذاشته است.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، رکود تقاضا و مازاد عرضه باعث شده عرضه کننده های داخلی و خارجی قیمت ها را پایین تر بیاورند. قیمت میلگرد  در بازار داخلی در خلال یک ماه ٢٠ تا ۴٠ دلار هر تن پایین آمده و قیمت میلگرد ترکیه ۵٠ دلار هر تن ارزان تر شده است. اخیرا یک معامله برای ۶ تا ٧ هزار تن میلگرد ترکیه در ۵۴۵ دلار هر تن تحویل بغداد با کرایه حمل نهایی شده است.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:
پرینت متن