بررسی تحولات تجاری گمرکی کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه، ضرباهنگ بهبود در تولید صنعتی را نشان می‌دهد. گزارش پژوهشی که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده، نشان از تداوم رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید به‌کار می‌رود، دارد. در مدت زمان مورد بررسی، واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد ۶/ ۳۶ درصدی و وادرات کالاهای واسطه‌ای رشد ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کرده‌اند.

منبع:دنیای اقتصاد

دسته بندی شده در:    
پرینت متن