آخرین شاخص قیمت های استیل ایندکس حاکی از آن است که در امریکا متوسط قیمت ورق گرم ١٠ دلار هر شورت تن افت داشته به ۵١٩ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسیده و ورق سرد ٢,٧ درصد ارزان تر شده است. ورق گالوانیزه هم ٨ دلار هر شورت تن پایین آمد و ورق تخت در امریکا ١٨دلار کاهش قیمت را تجربه نموده به ۶٨٢ دلار هر شورت تن معادل٧۵٢ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

در شمال اروپا میانگین قیمت ورق گرم ۴ یورو افت داشت. ورق سرد ٠,۶ درصد ارزان تر شد و ورق گالوانیزه در ۵٣٣ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. ورق تخت شمال اروپا نیز با یک درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ۵٠٩ یورو هر تن معادل ۵٨٩ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

همچنین در جنوب اروپا یک هفته گذشته متوسط قیمت ورق گرم ٢ یورو هر تن کاهش یافت و ورق سرد نیز به ۴٧۵ یورو هر تن افت نمود. ولی ورق گالوانیزه ۶ یورو هر تن بالا رفت و ورق تخت با ٨ یورو تنزل قیمت روبرو شد.

در بازار واردات حوزه آسه آن ورق گرم ۴ دلار ارزان تر شده ٣٩۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. ورق سرد ثبات داشت و ورق تخت نیز در ٣٨٩ دلار هر تن سی اف آر باقی ماند.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:        
پرینت متن