تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه اصفهان در ماه ژانویه ۲۰۱۵ (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۳) نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۴ رشد ۴۳درصدی را ثبت کرد.

تولید فولاد خام ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۱۹٫۷درصدی را ثبت کرد که گروه فولاد مبارکه اصفهان با رشد ۴۳ درصدی نسبت به ماه ژانویه سال گذشته به ۶۵۹ هزارتن رسید.
چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد خام با تولید ۶۵٫۵ میلیون تن در ماه ژانویه با کاهش ۴٫۷ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۴ مواجه شد. سالانه در جهان حدود ۱٫۶ میلیارد تن فولاد خام تولید می شود که چین نیمی از این میزان تولید را به خود اختصاص داده است.
اغلب تولید کنندگان فولاد در جهان در ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی افت تولید داشته و در مجموع تولید جهانی در نخستین ماه سال میلادی جدید به ۱۳۳ میلیون تن رسید که ۲٫۹ درصد نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۴ کاهش تولید نشان می دهد.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولادنیوز، کشور ژاپن با تولید ۹ میلیون تن فولاد خام کاهشی معادل ۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۴ و ترکیه با تولید ۲٫۶ میلیون تن کاهشی معادل ۱۰٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه مه ژانویه داشته است.
دراتحادیه اروپا آلمان با تولید ۳٫۷ میلیون تن، افزایشی معادل ۵/. درصد، ایتالیا با تولید ۱٫۹میلیون تن کاهشی معادل ۱۱٫۳درصد، فرانسه با تولید ۱٫۳ میلیون تن کاهشی معادل ۱۰٫۶ درصد، اسپانیا با تولید ۱٫۳ میلیون تن افزایشی معادل ۱۱٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ داشته اند.
آمریکا با تولید ۷٫۴ میلیون تن فولادخام در ماه ژانویه ۲۰۱۵ افزایشی معادل ۴/. درصد و روسیه با تولید ۶٫۱ ملیون تن درصد افزایشی برابر با ۶ درصد نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۴ ثبت کرده اند.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:    
پرینت متن