کارخانه بزرگ آرسلورمیتال بر این باور است که مازاد ظرفیت و مازاد عرضه می تواند قیمت ها را باز هم کاهش دهد و بر سوددهی فولادسازان اثر منفی بگذارد. آرسلورمیتال همچنان نگران افزایش تولید فولاد چین و سایر کشورهاست که بر تقاضای واقعی فولاد اثر بدی خواهد داشت. این روند قیمت فولاد را پایین می آورد و در صورت افزایش هزینه مواد اولیه بر حاشیه سود کارخانه ها فشار خواهد آورد به ویژه در بازارهایی چون کشورهایی اروپایی که از مازاد ظرفیت تولید فولاد رنج می برند.

در اروپا مازاد ظرفیت قابل توجه است و ظرفیت تولید فولاد ٣٠ درصد از تقاضا بالاتر است که به تعادل رساندن آن نیازمند کاهش تولید یا افزایش تقاضاست که هر دو مورد مشکل و هزینه بر است.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، افزایش واردات از کشورهای چین، روسیه، اوکراین و ترکیه بر این مازاد عرضه شدت می بخشد. به ویژه رکود در روسیه که در سال جاری محتمل است موجب افزایش صادرات فولاد این کشور به ویژه در حوزه یورو  خواهد شد. مازاد ظرفیت تولید چین و سایر کشورهای در حال توسعه موجب افزایش صادرات فولاد در قیمت های کمتر از هزینه تولید خواهد شد که بر قیمت ها در بازار داخلی سایر کشورها از جمله امریکا و اروپا اثر سوء می گذارد.

منبع:انجمن فولادسازان

دسته بندی شده در:            
پرینت متن