قیمت سنگ آهن در بازار واردات چین به کف قیمتی که اواخر سال ٢٠٠٨ ثبت شده بود رسیده و انتظار می رود باز هم کاهش یابد چون بازار فولاد چین در رکود است و تمایلی به خرید محموله های سنگ آهن در بازار نقدی مشاهده نمی شود. در سال جاری میلادی قیمت سنگ آهن در چین تا ١٩ درصد افت داشته در حالی که سال ٢٠١۴ نیز ۴٧ درصد پایین آمد. تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که به زودی قیمت به کمتر از ۵٠ دلار هر تن سی اف آر چین خواهد رسید.

در حال حاضر سنگ آهن خلوص ۶٢ درصد وارداتی در چین کمتر از ۵٨ دلار هر تن خشک سی اف آر شده است.

مازاد عرضه ادامه دارد و تقاضای چین کم است از این رو باید در انتظار رسیدن قیمت به ۵٠ دلار بود. البته میانگین قیمت برای سال ٢٠١۵ در حدود ۵٨ دلار برآورد شده است.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا از استیل گرو، واردات سنگ آهن به چین در فوریه نسبت به ژانویه ١١ درصد افت داشته از ٧۵ میلیون تن به ۶٧ میلیون تن رسیده است. موجودی سنگ آهن ٣٣ شهر اصلی چین آخرین بار ٢٠٠ هزار تن افت داشته به ٩۶ میلیون و ٣۴٠ هزار تن رسیده است.

منبع:انجمن فولادسازان

پرینت متن