فولاد نیوز: براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۳، تعداد معادن در حال بهره برداری کشور با ۲٫۴ درصد افزایش مواجه بوده است.
به گزارش«فولاد نیوز»، براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران بررسی عملکرد معادن در حال بهره برداری سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۲ با ۱۲۹ مورد افزایش ، ۲٫۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین از نظر تعداد در سال ۱۳۹۲، ۳٫۱ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده اند.
در سال ۱۳۹۱ ۳٫۶ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بودند. نتایج به دست آمده از آمارگیری نشان می‌دهد که مجموعا ۹۴ هزار و ۶۴۰ نفر در معادن در حال بهره برداری کشور مشغول به کار بوده اند که تعداد شاغلان حدود ۱۱٫۴ درصد افزایش داشته است.
در سال ۱۳۹۲ استان های کرمان، یزد و اصفهان بالاترین تعداد شاغلان را در این بخش به خود را اختصاص داده اند.
در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵۵ هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال تولید شده است.
از این مقدار حدود ۷۰۰۰ تن مواد معدنی به ارزش ۵۱۸ میلیون دلار به طور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر شده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۵۴۱۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۶۱۱ میلیون دلار صادر شده است.
به این ترتیب مقدار صادرات مستقیم معادن در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰٫۱ درصد افزایش و ارزش آن (بر حسب دلار)بیش از۱۵٫۲ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج طرح آمارگیری سال ۱۳۹۲ در خصوص توزیع استانی ارزش تولیدات نشان می دهد استان های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی بالاترین ارزش تولید سرانه را به خود اختصاص داده اند.
ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری در کشور در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است که در بین فعالیت های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته اند.
منبع:فولادنیوز
پرینت متن