آخرین شاخص قیمت های استیل ایندکس حاکی از آن است که بازارهای ورق در سطح جهان هفته پر ابهامی داشتند.

در حالی که در شمال اروپا قیمت ورق گرم ۵ یورو هر تن رشد داشت ولی در جنوب اروپا تنها یک یورو هر تن بالا رفت. در امریکا ورق گرم ٢ دلار هر شورت تن ارزان تر شد. البته نسبت به ۴ هفته قبل هنوز ١٠ دلار بالاتر بود.

در بازار ورق سرد، در امریکا ۵ دلار هر شورت تن بهبود قیمت و در جنوب اروپا ۴ یورو هر تن رشد مشاهده شد ولی در شمال اروپا یک یورو هر تن کاهش یافت.

در بازار ورق تخت نیز قیمت در شمال اروپا ثابت بود ولی در امریکا و جنوب اروپا به ترتیب ٠,٧ درصد و ٠.٢ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایفنا، در بازار واردات آسیا نیز متوسط قیمت هفتگی ورق گرم وارداتی ۴ دلار هر تن کاهش یافته به ٣٧١ دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق سرد نیز ٠,٧ درصد ارزان تر شد ولی ورق تخت ٣ دلار هر تن نسبت به هفته قبل بهبود یافته به ٣٧٠ دلار هر تن سی اف آر رسید. قابل ذکر است ۴ هفته اخیر همه قیمت های ورق وارداتی در حوزه آسه آن نزولی بوده است.

ترجمه: م. تابان شمال

منبع: ایفنا

پرینت متن