-در مبادلات روز یکشنبه هفتم تیرماه سال جاری همانند روز قبل تولید کنندگان دربرابر افت قیمت‌ها مقاومت کردند. با این وجود سطح عمومی بازار حاکی از افت نرخ فولاد بود و به نظر می‌رسد در هفته جاری سایر تولید‌کنندگان نیز خود را با سطح بازار هماهنگ کنند و بازار به کف برسد.

پرینت متن