نسخه چینی‌ عبور از رکود فولاد

گروه بورس کالا-سارا مالکی: «بحران» در صنعت فولاد حالا تبدیل به کلمه‌ای عام شده است، کلمه‌ای که تولیدکنندگان فولاد در سراسر دنیا را برای یافتن راهکاری برای خروج از آن به فکر واداشته است. تولید فولاد در دنیا درحالی با…