فاز جدید در بازار ورق

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار ورق شاهد کاهش قیمت های پیشنهادی از تهران و یا مبادی هستیم که به افت بهای انواع ورق مخصوصاً از کارخانه و یا بندر انجامید. شنیده ها حاکی از آن است که یک محموله جدید…