گروه صنایع معدنی >فولاد – شرکت آهن و فولاد سعودی (حدید) که واحد فلزی تابعه صنایع پایه سعودی (سابیک) است، تا نیمه ۲۰۱۶ به کاهش هزینه های خود ادامه خواهد داد، چرا که این شرکت پیش بینی نمی کند که که طی دو تا چهار سال آینده بهبودی در قیمت های بازار جهانی فولاد ایجاد شود. این موضوع را معاون رئیس بخش فلزات سابیک اعلام کرد.
به گزارش ماین نیوز، عبدالعزیز الحمید در همایش سرمایه گذاری خاورمیانه به رویترز گفت: من نمی گویم وضعیت فعلی یک بحران است، این وضعیت یک چرخه است که متاسفانه بخش دردناک این چرخه خیلی طولانی خواهد بود. باید بگویم که چرخه فعلی از اواخر سال ۲۰۱۳ آغاز شد و ما طی دو تا چهار سال آینده هیچ بهبودی را در بازار مشاهده نخواهیم کرد. از اوایل ۲۰۱۵ تاکنون، شرکت حدید تا ۲۰ درصد از هزینه هایش کاسته است.
منبع:ماین نیوز
پرینت متن