متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا اخیرا کمی افت داشته از ۳۸۰ تا ۴۰۰  دلار هر شورت تن به ۳۸۰ تا ۳۹۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. ورق سرد در ۵۱۰ تا ۵۳۰ دلار هر شورت تن ثابت مانده است.  برخی در قیمت های پایین تر معامله کرده اند ولی قیمت رایج بازار ورق گرم ۳۸۰ تا ۳۹۰ دلار است.

به گزارش ایفنا، قابل ذکر است متوسط قیمت ورق گرم وارداتی به امریکا نیز از ۳۳۵ تا ۳۶۳ دلار هر شورت تن به ۳۳۵ تا ۳۴۵ دلارهر شورت تن سی آی اف رسیده است

منبع خبر:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن