در هفته ای که گذشت نظرسنجی موسسه استیل ایندکس از بازارهای فولاد از منفی تر شدن جو بازارها خبر داد. تعداد کمتری از حاضرین در نظرسنجی معتقد بودند قیمت و تقاضای فولاد در سه ماه آینده بهبودی خواهد داشت و درصد بالایی منتظر افت بازار بودند.

در سطح جهان ۱۲ درصد از حاضرین در نظرسنجی هفتگی استیل ایندکس رشد تقاضای فولاد را برآورد کردند که نسبت به هفته قبل ۷ درصد کمتر شده بودند. ۳۲ درصد نیز افت تقاضا را ممکن دیدند که هفته قبل ۲۸ درصد بودند.۱۴ درصد نیز امیدوار بودند قیمت فولاد سه ماه آتی بالا می رود  که هفته قبل ۲۱ درصد بودند ولی ۵۷ درصد افت قیمت را پیش بینی کردند که ۱۷ درصد نسبت به هفته گذشته رشد داشت.

در اروپا نا امیدی بازار شدت بیشتری داشت به طوری که موافقان پیش بینی افت قیمت از ۲۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش داشت. ۱۱ درصد نیز ثبات قیمت را برآورد کردند که تغییری نسبت به نظرسنجی قبلی نداشت. ۱۱ درصد نیز رشد تقاضا را ممکن دیدند که ۴ درصد کمتر شده بودند و ۷۴ درصد نیز ثبات را برآورد کردند که هفته قبل ۶۷ درصد بودند.

در امریکا تنها ۷ درصد حاضرین در نظرسنجی معتقد بودند تقاضای فولاد سه ماه آتی بهتر می شود که هفته قبل ۲۵ درصد بودند. ۴۷ درصد نیز افت تقاضا را روند رایج بازار پیش بینی کردند که ۳ درصد بیشتر شده بود. ۱۹ درصد رشد قیمت را پیش بینی کردند که هفته قبل ۳۸ درصد بودند و ۵۰ درصد همچون نظرسنجی قبلی افت قیمت را ممکن دیدند.

به گزارش ایفنا، در آسیا نیز موافقان پیش بینی رشد قیمت از ۲۰ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافت و ۵۷ درصد قیمت را نزولی دیدند که ۱۷ درصد از هفته قبل بیشتر شدند. ولی موافقان برآورد رشد تقاضا از ۲۰ درصد به ۲۹ درصد افزایش داشت.

 

منبع خبر:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن