در عراق تقاضای میلگرد همچنان تحت تاثیر درگیری های نظامی است. شدت گرفتن درگیری ها در شمال این کشور فعالیت تجاری و تقاضای میلگرد این منطقه را بدتر از قبل کرده است.

طبق معمول خریداران میلگرد در عراق به میلگرد ترکیه توجه بیشتر دارند. از طرفی عرضه کننده های ترکیه با رشد قیمت قراضه میلگرد صادراتی به عراق را ۵ دلار نسبت به ماه قبل افزایش داده به ۳۶۰ دلار هر تن درب کارخانه اسکندرون ترکیه رسانده اند.

از اوایل نوامبر مصرف کننده های داخلی ۲۸ هزار تن میلگرد از ترکیه خریده اند و هفته گذشته نیز ۲۰ هزار تن میلگرد در ۳۵۰ دلار هر تن درب کارخانه برای حمل اواخر نوامبر خریداری شد. این هفته قیمت ها بالاتر رفته چون ترکیه توانسته ۸ هزار تن میلگرد را به عراق بفروشد.

قیمت پیشنهادی میلگرد چین به عراق نسبت به ماه قبل ۱۵ تا ۲۰ دلار افت داشته ولی تمایل به خرید میلگرد ترکیه بیشتر است. از طرفی خیلی از شرکت های چینی تمایلی ندارند در عراق فعالیت کنند چون نگران درگیری های نظامی هستند.

به گزارش ایفنا، در بازار داخلی عراق این ناآرامی ها تاثیر شدیدی بر قیمت ها داشته و میلگرد داخلی ۳۰ دلار افت داشته است. افت قیمت به ثبات فروش کارخانه ها کمک کرده است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن