حمایت پروژه های ساختمانی در ترکیه از بازار مقاطع

بازار داخلی فولاد ساختمانی در ترکیه که برای کارخانه های عرضه کننده مقاطع نسبت به صادرات در اولیت است توانایی توسعه بیشتر را نیز داراست. کارشناسان معتقدند این انتظار دور از دسترس نیست چون به دنبال ثبات سیاسی پس از…

صنعت فولاد جهانی در سراشیبی

سقوط قیمت نفت با توجه به تحولات مربوط به نفت شیل، بارقه‌های امید سرمایه‌گذاران برای اتمام وضع بد بازار کالا را از بین برده است و از سوی دیگر صنعت فولاد به‌عنوان نیروی محرکه صنعت، همچنان با تولید بیش از…