روزهای اخیر بازار قراضه در ترکیه آرام بوده و تحرکی نداشته است. تنها ۲۳ هزار تن قراضه ۲۰-۸۰ روسیه در ۱۹۷٫۵ دلار هر تن سی اف آر و ۵ هزار تن قراضه خرد شده در ۲۰۲٫۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری شد. قراضه پی اند اس نیز  ۲۰۷٫۵ دلار هر تن سی اف آر بود.

به گزارش ایفنا، قیمت اسمی قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا نیز در ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر در ثبات است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن