فولادسازان ترک هنوز برای مدیریت هزینه ها ترجیح می دهند در مواردی بیلت بخرند تا قراضه. در این بین علاوه بر سی آی اس و چین، خریداران ترک به دنبال منابع جدید بیلت نیز هستند. از جمله بیلت ایران که معاملات محدودی در ۲۷۸ تا ۲۸۲ دلار هر تن سی اف آر حمل دسامبر شنیده شده و بیلت برزیل نیز اوایل نوامبر در ۲۷۵ دلار هر تن سی اف آر حمل ژانویه معامله گردید.

از طرفی بیلت سی آی اس اخیرا ۲۸۱ تا ۲۸۲ دلار هر تن سی اف آر  و البته قیمت پیشنهادی اولیه ۲۸۵ تا ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر بوده است. بعید است ترکیه قیمت ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر را برای حمل ژانویه بپذیرد.

به گزارش ایفنا، بیلت چین نیز در ترکیه ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی اف آر حمل دسامبر تا ژانویه است. در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت ۵ دلار هر تن افت داشته ۳۱۰ تا ۳۲۰ دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن