بعد از چند روز سکوت، معاملات قراضه جدیدی در بازار واردات ترکیه بسته شد. یک عرضه کننده اروپایی تصمیم گرفت بدون تخفیف به ترکیه قراضه بفروشد و سایر عرضه کننده ها از این روند تبعیت کردند.

اوایل هفته قبل خریداران ترک دست از خرید برداشتند تا بر قیمت قراضه فشار بیاورند ولی این سیاست جواب نداد و قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۵-۷۵ اروپا در ۱۹۰ دلار هر تن سی اف آر و قراضه سنگین کلاس یک در ۲۰۲ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. قراضه بوشلینگ نیز ۲۰۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

به گزارش ایفنا، معامله ای برای قراضه امریکا نهایی نشد و قیمت اسمی قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ امریکا ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن