متوسط قیمت خرید قراضه سنگین کلاس ۲ در بازار داخلی ژاپن نسبت به هفته قبل تغییری نکرده ۱۰۸ دلار هر تن ثبت شده است. در این بین میانگین قیمت در منطقه کانتو ۱۱۲ دلار هر تن می باشد که ثبات داشته است. به گزارشایفنا،در نقاط مرکزی ۴ دلار افت داشته به ۹۶ دلار هر تن رسید و در کانسای نیز تغییر نکرده ۱۱۶ دلار هر تن بود.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن