نتایج نظر سنجی اخیر موسسه پژوهشی گالوپ نشان می دهد که ۶۸ درصد از مردم ایران توافق هسته ای با قدرت های جهان را یک دستاورد بزرگ می دانند و معتقدند که مذاکره کنندگان ایرانی دراین گفت وگو ها مهارت و قابلیت برجسته ای از خود نشان دادند.

موسسه پژوهشی گالوپ ضمن انتشار آخرین نظر سنجی های این موسسه نوشته است: بیش از دو سوم مردم ایران تلاش تیم مذاکره کننده ایرانی در گفت وگو های هسته ای حمایت کرده و برجام را یک دستاورد بزرگ و توافقی خوب برای ایران می دانند.

گالوپ نوشته است درحالی که ۶۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقدند که این توافق موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد فقط ۱۹ درصد با چنین نظری مخالفت کرده اند.

نتایج نظر سنجی مذکور همچنین نشان داده است که شمار زیادی از مردم ایران (۵۶ درصد) گفته اند که حصول این توافقنامه زمینه بهبود روابط ایران با کشور های غربی را فراهم کرده و ۵۱ درصد ابراز امیدواری کرده اند که توافق مذکور به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد.

موسسه گالوپ به این نکته نیز اشاره کرده است که هنوز شمار کسانی که درایران از واشنگتن و رهبری سیاسی آمریکا حمایت می کنند بسیار ناچیز است و فقط ۱۹ درصد از مردم ایران در مورد گردانندگان کاخ سفید نظر مثبتی ارائه داده اند.

منبع: ایرنا

پرینت متن