ثبات بازار قراضه خاور دور

در بازار خاور دور تقاضای قراضه کم است چون موجودی ها بالاست و قیمت بیلت نیز در این بازار نزولی است. عرضه کننده ها نیز عجله ای در کاهش قیمت نشان نداده اند چون امیدوارند تقاضا قبل از آغاز زمستان…

بازار ورق چین در ثبات

قیمت ورق گرم صادراتی چین یک هفته گذشته در ثبات بوده چون دیگر امکان کاهش قیمت برای کارخانه ها وجود ندارد و تقاضای خارجی نیز کمی بهتر شده است. البته تجار باز هم قیمت را پایین آوردند و در انتظار…