سنگ آهن

در هفته ای که گذشت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین با یک دلار افت به ۴۳ دلار و ۷۵ سنت هر تن خشک سی اف آر رسید. این پایین ترین سطح قیمت طی ده سال اخیر می باشد. اواخر هفته با بهبود بازار فیوچرز چین قیمت به ثبات رسید. در کل بازار در ماه دسامبر نیز نزولی برآورد شده است چون تقاضا ناچیز است.

فعالان بازار معتقد بودند قیمت سنگ آهن در آینده نزدیک به راحتی به ۴۰ دلار نمی رسد ولی از طرفی بهبودی در وضعیت بازار نیز مشاهده نشده است چون تقاضا در زمستان کم است. اگر فولادسازان چینی تا پایان سال آینده ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود بکاهند شاید قیمت فولاد بالا برود و در نتیجه بر قیمت سنگ آهن نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت. البته این در صورتی رخ می دهد که تولید سنگ آهن نیز افزایش نیابد و تولیدکنندگان کوچک سنگ آهن سطح تولید را همچنان پایین نگه دارند. ولی اگر سنگ آهن نیز سرنوشت نفت را داشته باشد نباید انتظار داشت قیمت این ماده اولیه بهبود یابد.

 

قراضه

بازار قراضه در ترکیه در سکوت بود. آخرین معامله برای قراضه ۲۰-۸۰ امریکا در ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر و قراضه اروپا در ۱۹۷٫۵ دلار هر تن سی اف آر نهایی شد. خربداران ترک به دنبال ۱۹۰ دلار هر تن سی اف آر برای خرید های جدید بودند.

قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی امریکا آخرین بار به طور میانگین ۱۴۳ دلار و ۵۰ سنت هر لانگ تن ثبت شد که نسبت به یک هفته قبل ثبات داشت. قراضه خرد شده نیز در بازار داخلی امریکا ۱۶۶ دلار هر لانگ تن در ثبات می باشد.

در جنوب اروپا قراضه خرد شده ۱۶۰ تا ۱۷۰ یورو بود. برخی سعی کردند تا ۵ یورو تخفیف بگیرند ولی قیمت ها ثابت ماند.

در خاور دور بازار قراضه در رکود بود ولی عرضه کننده ها نیز قیمت را پایین نیاوردند. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۱۲۲ تا ۱۳۱ دلار هر تن سی اف آر بود و خریدارها به دنبال ۱۱ تا ۱۹ دلار ارزان تر بودند. قراضه آ۳ روسیه نیز ۱۶۸ تا ۱۷۰ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی ولی بدون خریدار بود. قراضه سنگین کلاس ۱ و۲  امریکا نیز در تایوان ۱۶۰ تا ۱۶۴ دلار هر تن سی اف آر  بود.

قراضه سنگین کلاس ۲ در بازار داخلی ژاپن نسبت به هفته قبل تغییری نکرده ۱۰۸ دلار هر تن ثبت شد.

 

بیلت

متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس در ابتدا تا ۶ دلار بهبود داشت ولی پایان هفته نسبتا باثبات و ۲۷۶ دلار هر تن فوب بود. به نظر می رسد این بهبود موقتی باشد چرا که جو بازار منفی است و نشانه ای از بهبود تقاضا در بازار مقاطع به چشم نمی خورد. در ترکیه قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس بین ۲۷۵ تا ۲۸۰ دلار هر تن فوب بود و در مصر ۲۸۹ دلار هر تن فوب نیز شنیده شد. بیلت چین در ترکیه ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی آی اف بود ولی خریدار نداشت.

در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت ۵ دلار هر تن افت داشته ۳۱۰ تا ۳۲۰ دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. بیلت سی آی اس اخیرا ۲۸۱ تا ۲۸۲ دلار هر تن سی اف آر  و البته قیمت پیشنهادی اولیه ۲۸۵ تا ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر بود. بعید است ترکیه قیمت ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر را برای حمل ژانویه بپذیرد.

قیمت بیلت در بازار داخلی چین افت داشته به ۲۴۳ دلار هر تن رسید. بیلت چین در عربستان ۲۷۰ دلار هر تن سی اف آر بود البته خرید تنها برای رفع نیاز فوری صورت گرفت. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت چین ۲۴۷ تا ۲۷۳ دلار  هر تن سی اف آر بود.

بیلت در بازار ایران

بازار بیلت هفته آرامی را پشت سر گذاشت. اول هفته شمش فولاد خوزستان در قیمت ۱۰۵۰ تومان ( با مالیات ارزش افزوده ) معامله میشد که تا پایان هفته ۱۰۴۰ تومان هم پیشنهاد شد. سایزهای ۱۲۰ و ۱۲۵ میلیمتر داخلی هم از ۹۵۰ تا ۱۰۲۰ تومان هر کیلو بسته به محل تحویل عرضه میشد. با توجه به رکود بازار مقاطع، تقاضای جدی برای شمش نیست.

قیمت شمش در مردادماه در بازار هر کیلو ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان با مالیات ارزش افزوده بود قیمت فروش در بورس در نیمه اول همان ماه ۱۲۰۲ تومان ( بدون مالیات ارزش افزوده ) و در نیمه دوم ۱۱۵۰ تومان به فروش رفته، حجم کل فروش ۱۶۶۸۰۰ تن بوده است در حالیکه در آبان ماه در همان قیمت ۱۱۵۰ تومان پایه مقدار ۱۶۳۱۰۰ تن فروخته شده است. اگر مقایسه قیمت را بر مبنای مردادماه بگذاریم، قیمت در بازار ۱۴ درصد کاهش داشته است. در طول این مدت قیمت در بورس ثابت مانده، حجم فروش در مرداد ۱۶۶۸۰۰ تن بوده ولی بعد از آن حجم فروش به ۳۴۷۰۰ تن کاهش یافته در مهرماه به ۷۸۴۰۰ تن افزایش یافته و در آبان ماه به ۱۶۳۱۰۰ تن افزایش یافته است. اگر این سیکل را تکراری بدانیم ، با توجه به ثبات نسبی قیمت با نگاه به حجم عرضه قیمت باید در بازار کاهش یابد طبعاً قیمت باید در بازار کاهش یابد، جدول زیر گویای امکان این تجربه است .

 

۱۵/۰۸/۹۴ ۱۵/۰۷/۹۴ ۱۵/۰۶/۹۴ ۱۵/۰۵/۹۴ ۱۵/۰۴/۹۴ ۱۵/۰۳/۹۴ ۱۵/۰۲/۹۴ تاریخ معامله
۱۶۳۱۰۰ ۷۸۴۰۰ ۳۴۷۰۰ ۱۶۶۸۰۰ ۶۱۷۰۰ ۲۱۶۵۰۰ ۲۱۶۵۰۰ حجم معامله
۱۰۵۰۰ ۱۰۷۰۰ ۱۱۷۰۰ ۱۲۲۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۹۰۰ قیمت در بازار

 

فاصله قیمت شمش با متوسط قیمت میله گرد امروز نزدیک به ۲۰۰ تومان است این تفاوت قیمت اجازه میدهد قیمت میله گرد در بازار کاهش یابد، این کاهش قیمت نمی تواند بیش از ۱۰۰ تومان هر کیلو باشد با توجه به رکود تقاضا در بازار میله گرد این روند نزولی بعید نیست، بنابراین باید انتظار داشت که قیمت شمش در ماههای آینده کاهش یابد، این در حالی است که قیمت شمش در بازارهای جهانی با افت محدود هر تن ۱۰ دلار روبرو شده است ولی قیمت به کف خود رسیده است، بنابراین انتظار نمی رود کاهش قیمت شمش در بورس فلزات رقم چشمگیری باشد البته اگر این کاهش صورت پذیرد.

مقاطع

هفته گذشته  متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۳۳۵ دلار هر تن فوب بود که ۲ دلار در هر تن افت داشته است. میلگرد ترکیه در اروپا و امریکا ۳۳۵ دلار هر تن فوب بود و در افریقا معاملاتی در ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن فوب نهایی شد.

قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه از ۳۴۵ تا ۳۷۵ دلار به ۳۴۱ تا ۳۶۷ دلار هر تن درب کارخانه با ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.

قیمت در بازار داخلی میلگرد امریکا ۵۲۰ تا ۵۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود ولی خریدارها به دنبال قیمت پایین ترند.

رقابت در بازار میلگرد روسیه شدت گرفته و قیمت نسبت به هفته قبل تا ۱۲ دلار هر تن ارزان تر شده به ۳۴۲ تا ۳۴۵ دلار هر تن با ۱۸ درصد مالیات برارزش افزوده رسید.

در بازار داخلی جنوب اروپا کاهش تولید به بهبود قیمت پس از ۴ ماه کمک کرد و از ۳۴۰ تا ۳۴۵ یورو به ۳۶۰ تا ۳۶۵ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

همچنین در بازار فیوچرز چین میلگرد ۷ دلار افت داشته ۲۶۰ دلار هر تن ثبت شده است.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع در بازار ایران روند نزولی داشت ولی نسبت آن زیاد نبود. کاهش قیمت میله گرد در طول هفته تا ۲۰ تومان و قیمت تیرآهن بطور متوسط تا هر کیلو ۱۰ تومان بود. قیمت نبشی و ناودانی بین ۲۰ تا ۴۰ تومان کاهش داشت. میله گردهای اهواز برای بعضی سایزها در قیمت ۱۲۵۰ تومان هر کیلو عرضه میشد در حالیکه هفته قبل ۱۲۹۵ تومان هر کیلو برای همه سایزها بود.

قیمت میله گردهای فولاد خراسان تا ۲۰ تومان هر کیلو کاهش نشان داد. محموله های ۲ هزار تنی سرگردان از کارخانجات مختلف در بازار پیشنهاد میگردد ضمن انکه اکثر کارخانه ها به دنبال پیش فروش در حجم های مختلف هستند. این در حالی است که در هفته های گذشته آمار فروش در بورس کاهش چشمگیر داشته است، با توجه به مدیریت جدید ذوب آهن و سوابق کاری ایشان در گذشته باید انتظار داشت که در ماههای آینده محصولات ذوب آهن را بطور جدی تر در بازار ببینیم این مساله فضای رقابت را تنگ تر خواهد کرد.

 

ورق

در بازار ورق امریک قیمت ورق گرم از ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار هر شورت تن به ۳۶۰ تا ۳۷۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید که ۷ هفته متوالی نزولی بوده است.

ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا ۳۱۵ تا ۳۲۵ یورو هر تن درب کارخانه بود که ۵ یورو هر تن افت داشت. ورق گرم وارداتی در اروپا ۲۹۰ یورو هر تن سی آی اف و در ثبات بود.

در بازار داخلی ترکیه قیمت ورق گرم ۳۰۵ تا ۳۱۵ دلار هر تن درب کارخانه بدون ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. ورق گرم روسیه در ترکیه در ۲۸۵ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده که نسبت به دو هفته قبل ۵ دلار هر تن افت داشت.

در خاور میانه ورق گرم سی آی اس ۲۶۰ دلار هر تن فوب بود. ترکیه چند محموله ورق گرم اوکراین را در ۲۷۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد.

ورق گرم صادراتی چین یک هفته گذشته در ثبات بوده ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی تقاضا با سرمای هوا کمتر شده و ۴ دلار افت قیمت داشت.

ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول اول هفته با کاهش هر کیلو ۲۰ تومان روبرو شد و به ۱۵۶۰ تومان رسید ولی با روند افزایشی دلار، قیمت این کالا در اواخر هفته به ۱۵۹۰ تومان رسید. محموله های جدید این کالا در راه است ولی محدودیت کشتی زمان حمل را تا ۲۰ روز طولانی تر کرده است، شایعات مربوط به احتمال افزایش حقوق گمرکی در افزایش قیمت این کالا موثر بوده است.

ورق گرم ضخامت های زیر ۶ میلیمتر با رکود روبرو بود ولی بعضی کالاها در بازار کمیاب شده است بخصوص ضخامت ۳ میلیمتر همینطور ضخامت ۸ میلیمتر هم با محدودیت عرضه روبرو بود. ولی با توجه به عرضه ورقهای اکسین قیمت ورق گرم با افت هر کیلو تا ۲۰ تومان روبرو شد.

ورقهای گرم ضخامت ۲۰ میلیمتر به بالا در طول هفته گذشته با افزایش قیمت تا هر کیلو ۲۰ تومان روبرو شد، محدودیت عرضه اکسین و بازارسازی این کارخانه عامل اصلی این افزایش قیمت بود در حالیکه بازار با تقاضای سرد مواجه است.

ورق سرد همچنان با محدودیت عرضه روبروست در هفته گذشته یک محموله در بندرامام خمینی پیشنهاد شد ولی این روند در هفته های آینده تشدید خواهد شد همینطور در بندرانزلی که کالای در راه زیاد است. به همین دلیل با توجه به جذابیت قیمت های فعلی فروشنده ها در عرضه کالای خود عجله به خرج نشان میدهند.

ورق گالوانیزه همچنان با بازار راکد روبرو بود و قیمت آنها تغییری نداشت.

 

منبع :پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)

پرینت متن