بازار ورق امریکا ۷ هفته متوالی است که نزولی می باشد. کاهش تدریجی فشار از جانب بازار واردات هنوز آنقدر نبوده که موجب بهبود بازار شود. قیمت فعلی ورق گرم ۳۹۷ تا ۴۱۳ دلار هر تن معادل ۳۶۰ تا ۳۷۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه می باشد در حالی که یک هفته قبل ۴۰۸ تا ۴۱۹ دلار هر تن بود.

به گزارش ایفنا،  ورق سرد نیز در بازار داخلی ۵۴۰ تا ۵۵۱ دلار هر تن درب کارخانه می باشد  که ۱۱ دلار افت داشته است. آخرین بار نیمه دوم ژوئن قیمت ورق در امریکا بهبود داشته است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن