عضو خانه معدن گفت: برای رفع رکود از بخش‌های مختلف اقتصادی باید طرح‌های ویژه‌ای متناسب با هر بخش اجرا شود و نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه بخش‌ها پیچید.
معدن

معدن

طاهر احمدی‌نژاد اظهار داشت: بخشی از مواد معدنی مانند آهن و مس با تغییرات قیمت‌های جهانی دست‌خوش تغییر در داخل قرار می‌گیرند و بخشی دیگر از این مواد نیز بیشتر مصرف داخلی دارند که میزان ساخت و ساز و اجرای طرح‌های عمرانی تأثیر مستقیم در رونق آنها دارد.

او ادامه داد: برای هر بخش باید یک برنامه‌ریزی مشخص صورت گیرد و رفع رکود در هر بخش نیازمند برنامه ویژه همان بخش است، نه اینکه با یک نسخه کلی بخواهیم مشکلات همه صنایع و بخش‌های معدنی را برطرف کنیم.

طاهرنژاد با بیان اینکه مشکل کارخانه‌های کاشی و سرامیک با وام ۱۰ میلیون تومانی برطرف نمی‌شود، گفت: باید برای افزایش صادرات این صنایع اقدام شود که ایجاد حمل و نقل رایگان برای تولیدکنندگان از جمله این راهکارها است و هم‌اکنون دولت چین، چنین امکانی را برای تولیدکنندگان خود فراهم کرده است.

او با تاکید بر اینکه با یک کارت ۱۰ میلیون تومانی نمی‌توان مشکل کارخانه‌ها را برطرف کرد، گفت: هر اقدامی باید مطابق با وضعیت هر بخش از صنعت و معدن صورت گیرد ولی اینکه برای همه بخش‌ها یک راهکار و ردیف بودجه تعریف شود تأثیری نخواهد داشت.

عضو خانه معدن افزود: مثلاً اینکه برای خرید از کارخانه‌های صنعت شیشه‌سازی ۱۰ میلیون تومان وام اختصاص یابد یا اینکه برای خرید کارخانه‌های کاشی و سرامیک، همین میزان تسهیلات پرداخت شود، تأثیری در رفع رکود نخواهد داشت و هرکاری باید مطابق با صنعت مربوطه و شرایط موجود انجام شود.

او با تاکید بر لزوم ایجاد صندوق‌های حمایتی در صنایع و معادن فلزی، گفت: با ایجاد چنین صندوق‌هایی می‌توان در زمان رونق، بخشی از فروش و سود این صنایع را ذخیره کرد و در زمان رکود از آن استفاده کرد.

عضو خانه معدن اظهار داشت: دولت باید در شرایط فعلی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و معادن را بررسی کند و برای هر بخش، یک راهکار مشخص در جهت رفع رکود اجرا کند.

این گزارش می افزاید، قرار است مرحله دوم بسته خروج از رکود با هدف فروش اقساطی کالاهای تولید داخل از جمله لوازم خانگی و کاشی و سرامیک توسط دولت اجرایی شود که البته هنوز بانک مرکزی در مورد تأمین اعتبار این طرح به نتیجه نرسیده است.

منبع: فارس

پرینت متن