شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۳ به‌ میزان ۷٫۸ درصد اعلام شد. با این حال تورم ماهانه تولید به صفر رسیده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تورم تولیدکننده در آبان ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۶٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود. همچنین این شاخص در آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳٫۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۷٫۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص کل تولیدکننده نسبت به ماه قبل هیچ گونه افزایشی نداشته اما این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳٫۹ درصد افزایش یافت.

این گزارش نشان می‌دهد شاخص تولیدکننده در گروه‌های اصلی و اختصاصی نسبت به ماه مشابه قبل تغییرات چندانی نداشته است و اگرچه تورم در همه بخش‌ها صعودی بوده اما میزان آن ناچیز است. بالاترین تورم بخش تولید مربوظ به بخش سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است.

اما تورم بخش تولید نسبت به ماه مشابه قبل در همه گروه‌ها صعودی بوده و میزان آن در برخی از بخش‌ها مانند بهداشت و مددکاری اجتماعی ۲۵٫۱ درصد و سایر فعالیت‌های عمومی و اجتماعی و شخصی ۲۰٫۷ درصد بوده است.

تنها بخشی که در این میان تورم نزولی داشته بخش ساخت (صنعت) است که تورم آن نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته است.

پرینت متن