عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نقص در قانون بانکداری و عدم تمکین بانک های خصوصی و دولتی از دستورالعمل های بانک مرکزی، نتوانسته ایم تا از وجود بانکها در کنار بخش تولید استفاده کنیم.

 

محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص رشد منفی بخش صنعت کشور در بهار و تابستان سال جاری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شد، اظهار داشت: رکود تورمی از یک سو و شرایط کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی از سوی دیگر و همچنین مالیات ارزش افزوده و نرخ خدماتی که باعث افزایش هزینه های تکمیلی می شود باعث می شوند تا سطوح مختلف تولیدی و اشتغال پایین آید که عامل اصلی آن بانکها هستند.
وی افزود: واحدهای تولیدی متقاعد به این موضوع هستند که در شرایطی تولید کنند که نقدینگی این واحدها از طریق تسهیلات کم درصد و با مدت قابل قبول تأمین شوند  و متأسفانه بانکها با شرکت ها و بنگاه داری،  بخش خصوصی را رقیب خود می دانند که این موضوع تأثیر زیادی بر شرایط تولید دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، راهکار خروج از رکود تربیت مدیران اجرایی اقتصاد مقاومتی است در همین راستا برای اجرای صحیح آن، ستاد اجرایی دولت باید نسبت به آموزش مدیران در مرکز های آموزشی و پژوهشی خود اقدام نماید.
وی همچنین بنگاه داری بانکها را یکی دیگر از عوامل رشد منفی بخش صنعت دانست و تصریح کرد: با توجه به نقص در قانون بانکداری و عدم تمکین بانک های خصوصی و دولتی از دستورالعمل های بانک مرکزی، نتوانسته ایم تا از وجود بانکها در کنار بخش تولید استفاده کنیم و برای رفع مشکلات تولید از تسهیلات کم درصد بانکها استفاده کرد و این موضوع باعث شده تا عرصه تولید در تنگنا قرار بگیرد.
صرامی فروشانی در پایان تأکید کرد: اگر شرایط تولید با این سبک و سیاق پیش برود در آینده ای نه چندان دور بانکها را هم درگیر خود می کند و باعث ضرر و زیان آنها می شود که نمی توانند جوابگوی مطالبات جامعه هدف و مصرف خود باشند.
منبع:ترابر نیوز
پرینت متن