براساس پیش بینی بانک توسعه آسیا، رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری میلادی ۵.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۶ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه آسیا،  پیش بینی این بانک از رشد اقتصادی منطقه آسیا در سال جاری و آینده میلادی با آخرین بازنگری اعلام شد. برهمین اساس، رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی ۵.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۶درصد خواهد بود.

همچنین پیش بینی از رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی از ۶.۸ به ۶.۹ درصد افزایش یافت، این در حالی است که برای سال آینده میلادی رقم ۶.۷ درصد در نظر گرفته شده است.

البته پیش بینی از رشد اقتصادی برای آسیا جنوبی در سال جاری میلادی ۶.۹ درصد و برای سال آینده میلادی ۷.۳ درصد گزارش شده است. چشم انداز اقتصادی منطقه جنوب شرق آسیا در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴.۹ درصد خواهد بود.

پیش بینی این بانک از رشد اقتصادی آسیای میانه برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۳.۲ درصد و ۳.۷ درصد است، این در حالی است که در برآورد اولیه رقم ۳.۳ درصد و ۴.۲ درصد به ترتیب برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی گزارش شده بود. بر همین اساس، بانک توسعه آسیا اعلام کرد، رشد اقتصادی در منطقه آسیا باثبات خواهد بود.

بانک توسعه آسیا متشکل از ۶۷ عضو است که ۴۸ عضو آن از کشورهای آسیایی هستند.

منبع: مهر

پرینت متن