وزیر امور و اقتصاد و دارایی به‌تازگی گفته است که تورم تولیدکننده به زیر ۵درصد رسیده است اما باید از ایشان پرسید منظورشان کاهش شیب قیمت در کدام‌یک از اجزای چرخه تولید است؟

در اینجا وقتی از بخش تولید صحبت می‌کنیم، مستقیما به قیمت ‌تمام ‌شده اشاره می‌کنیم که آن هم تابع هزینه‌های تامین مواد اولیه، دستمزد کارگران، هزینه‌های سربار مانند هزینه‌های ادرای، قیمت حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌های مالی است.

اگر بخواهیم هزینه تک‌تک اجزای بخش تولید را بررسی کنیم باید آن بخش تولید که تامین مواد اولیه آنها از داخل صورت می‌گیرد را از فعالیت‌های تولیدی وابسته به کالاهای وارداتی منفک کنیم.

در سال جاری فعالیت‌های تولیدی که مواد اولیه آنها از داخل تامین می‌شود شاید به ‌دلیل وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور از شیب افزایش قیمت کندتری برخوردار بوده باشند اما بخش تولید وابسته به خارج نسبت به قبل نه‌ تنها با کاهش قیمت محصول تمام‌شده روبه‌رو نشدند بلکه در چند هفته اخیر روند افزایشی قیمت ارز، آنها را متحمل هزینه‌های بیشتری نیز کرده است.

بسیاری از صنایعی که تامین مواد اولیه آنها با ارز مبادله‌یی صورت می‌گرفت برای استفاده از چنین فرصتی با محدودیت مواجه‌اند هرچند قیمت ارز مبادله‌یی هم در این مدت رکورد زد و به بالای ۳هزارتومان رسید.

نگاهی به این وضعیت نشان می‌دهد که هزینه تامین مواد اولیه بخش تولید با کاهشی روبه‌رو نبوده است که تورم زیر ۵درصد را برای ما ملموس کند. اما آیا هزینه دستمزد کارگران کاهش یافته است؟ پاسخ این سوال هم منفی است؛ همچنان‌که پاسخ به سوال کاهش قیمت حامل‌های انرژی هم خیر است ضمن اینکه یارانه بخش تولید که قرار بود در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف دولت پرداخت شود هنوز به بخش تولید تزریق نشده است.

پس رسیدن تورم تولید به زیر ۵درصد در کدام بخش از زنجیره تولید اتفاق افتاده است؟ شاید دولت در قیمت خوراک و ارائه تسهیلات به صنایع بزرگ از آنها حمایت کرده و این اقدامات منجر به کاهش قیمت تمام ‌شده محصولات آنها شده باشد اما در صنایع کوچک و متوسط فقط تعمیق رکود حس شده است. رسیدن تورم از ۴۰درصد به ۱۳درصد یک واقعیت است اما این کاهش تورم ناشی از رونق بخش اقتصاد نیست بلکه به‌ دلیل تعمیق رکود اتفاق افتاده است.

* رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران

پرینت متن