معاون وزیر کار هزینه ایجاد شغل در صنایع و کسب و کارهای خرد را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بهترین راه رونق اشتغال، توجه به مشاغل خرد و خانگی است.

کوروش پرند معاون وزیر کار، اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۰ جمعیت غیر فعال کشور به مرز ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که از این تعداد ۱۹ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
وی تصریح کرد: طبعا به دنبال افزایش جمعیت باید سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را به سمت اشتغالزایی و فعال کردن جمعیت غیر فعال کشور معطوف کنیم.
پرند توسعه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد و متوسط را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایطی که هزینه ایجاد یک شغل در صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی به دو میلیارد تومان می‌رسد باید بر روی صنایع خرد و کوچک که هزینه‌ای به مراتب کمتر دارد، سرمایه‌گذاری کنیم.
معاون وزیر کار با اشاره به هزینه ۳۰ میلیون تومانی ایجاد یک شغل در صنایع خرد، از صنعت پوشاک به عنوان یکی از این صنایع نام برد و تصریح کرد: در سالهای اخیر واردات بی رویه به صنعت تولید پوشاک در کشور لطمه زده و آن را تحت تاثیر قرار داده است در حالی که با ارج نهادن به فرهنگ بومی خود می‌توانیم ضمن ارتقای فرهنگ کار و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی، زمینه توسعه اشتغال در بازارهای تولید پوشاک را فراهم کنیم.
وی در پایان بهترین راه رونق اشتغال را توسعه کسب و کارهای خانگی و مشاغل خرد دانست و گفت: با توجه به تعداد قابل توجه زنان در جامعه باید از ظرفیتها و توانمندی‌های بالای بانوان در این عرصه استفاده کرد.

منبع: مشرق

پرینت متن