آخرین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۳۳۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که باثبات بوده است. بازار در سکوت است و حرکتی نداشته است. روند آینده بازار نیز روشن نیست. برخی قیمت رایج بازار را ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار می دانند و انتظار دارند قیمت ۵ تا ۱۰ دلار افت داشته باشد. در امریکا نیز میلگرد وارداتی از ترکیه ۳۱۶ تا ۳۲۱ دلار هر شورت تن سی آی اف می باشد که ۴ دلار افت داشته است.

، با این که قیمت ها تقریبا به کف رسیده ولی هیچ فاکتور مثبتی وجود ندارد که قیمت را رو به بالا پیش بینی کند.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن