میلگرد چین در بازار جنوب شرق آسیا باثبات و ۲۵۲ تا ۲۵۴ دلار هر تن فوب می باشد که پایین ترین قیمت ثبت شده در ۹ سال اخیر است. برخی از کارخانه ها با توجه به افت قیمت سنگ آهن  میلگرد خود را ۵ دلار دیگر پایین آوردند و به ۲۶۳ تا ۲۶۵ دلار هر تن سی اف آر هنگ کنک رساندند که معادل ۲۵۳ تا ۲۵۵ دلار هر تن فوب است.

معامله ای در ۲۵۰ دلار هر تن فوب نیز در سنگاپور نهایی شده که معادل ۲۵۷ تا ۲۵۸ دلار هر تن سی اف آر است.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن