متوسط قیمت قراضه وارداتی خلوص ۲۰-۸۰ در شرق آسیا ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلارهرتن سی اف آر است که مدتی است تفییر نکرده است. به گزارش ایفنا، در تایوان قراضه امریکا ۱۹۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. آخرین قیمت قراضه خرد شده وارداتی در هند نیز باثبات و ۲۰۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

پرینت متن