بیلت چین در شرق آسیا برای دومین هفته متوالی نزولی شده که برخی علت اصلی آن را افت قیمت سنگ آهن می دانند. آخرین قیمت پیشنهادی ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده در حالی که قیمت پیشنهادی ۲۵۸ دلار هر تن سی اف آر بود. آخرین هفته نوامبر نیز در ۲۶۳ دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود. در تایلند بیلت چین ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

به گزارش ایفنا، هفته گذشته بیلت روسیه در ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر حنوب شرق آسیا معامله شده بود.

بدین ترتیب آخرین متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا از ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار به ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن