روزهای اخیر چند محموله وارداتی قراضه در ترکیه معامله شد و عرضه کننده های دریای بالتیک بدون تخفیف عرضه می کنند. خریداران ترک به قراضه نیاز دارند ولی انجام معامله را به تعویق انداخته اند و امیدوارند قیمت را پایین تر بیاورند. این استراتژی هنوز موفقیتی کسب نکرده است. پس از ۳ هفته سکوت و ثبات نسبی  اغلب صادرکننده های قراضه سعی دارند قیمت را ثابت نگه دارند. قراضه سی آی اس نیز در ۱۹۳ دلار هر تن سی اف آر ثبات دارد. محموله ای در ۱۸۴ دلار هر تن سی اف آر نیز معامله شد که نشانگر روند رایج بازار نیست.

قراضه ۲۰-۸۰ صربستان در ۱۸۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. انتظار می رود تقاضا به تدریج در ترکیه بهتر شود  چون هنوز برای ژانویه محموله چندانی خریداری نشده است.

قیمت پیشنهادی قراضه ۲۰-۸۰ امریکا نیز ۱۹۵ تا ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه می باشد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن