ثبات بازار ورق در آسیا

متوسط قیمت ورق گرم وارداتی از چین در جنوب شرق آسیا ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که ثبات داشته است. البته قیمت درخواستی خریداران ۲۵۰ دلار هر تن فوب است. در ویتنام معامله ای در ۲۷۵…

ثبات بازار میلگرد ترکیه

میلگرد صادراتی ترکیه باثبات و ۳۳۰ دلار هر تن فوب می باشد. در بازار داخلی نیز قیمت رایج میلگرد ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن درب کارخانه است.  فعالیت بازار کم است  و بازار در ثبات نسبی باقی مانده است.…

بازار میلگرد امریکا بی حرکت

بازار میلگرد در امریکا هفته دوم دسامبر در ثبات مانده است. آخرین قیمت بازار داخلی ۴۷۵ تا ۵۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شده است. فعلا کارخانه ها در حال بررسی جو بازارند. اگر تناژ مورد نظر خریداران…

افت قیمت بیلت سی آی اس

متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس به ۲۶۵ دلار هر تن فوب رسیده که ۲ دلار در هر تن افت داشته است. بازار در سکوت است و معامله جدی نهایی نشده است. قیمت پیشنهادی کارخانه ها بین ۲۶۷ تا…