قراضه وارداتی در ترکیه علی غم جو منفی بازار کمی بهبود یافته و قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ با یک دلار رشد به ۱۹۱ دلار هر تن سی اف آر رسید. قراضه دریای بالتیک در ۱۹۳ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است البته برخی معتقدند این قیمت رایج بازار نیست چون بازار فولاد از آن حمایت نمی کند. قراضه امریکا نیز معامله نمی شود ولی قیمت اسمی آن ۱۹۵ تا ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر است.

با توجه به قیمت میلگرد ترکیه که ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن فوب است قیمت واقعی قراضه وارداتی باید ۱۸۰ تا ۱۸۵ دلار هر تن سی اف آر باشد.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن