متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس به ۲۶۵ دلار هر تن فوب رسیده که ۲ دلار در هر تن افت داشته است.

بازار در سکوت است و معامله جدی نهایی نشده است. قیمت پیشنهادی کارخانه ها بین ۲۶۷ تا ۲۷۵ دلارهرتن فوب است که معادل ۲۸۰ تا ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه می باشد. از طرفی بیلت چین ۲۵ تا ۳۰ دلار ارزان تر است ازاین رو بیلت سی آی اس خواستار ندارد.

بیلت اوکراین در ۲۷۰ تا ۲۷۲ دلار هر تن فوب شنیده شده و یک عرضه کننده روس در ۲۷۰ دلار هر تن فوب هم پیشنهاد داده است. کسی تمایل به خرید ندارد ولی در ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار هر تن فوب امکان بستن معامله وجود دارد.

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن