اداره مالیات، هزینه های اکتشاف معدنی را لحاظ می کند

هزینه اکتشاف های معدنی در هر مرحله از مطالعه زمین شناسی و همچنین اکتشاف های هنگام استخراج و تکمیلی، بر پایه متن لایحه پیشنهاد شده برنامه ششم توسعه، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از سوی مراجع قانونی لحاظ می شود.

 

شمول هزینه های اکتشاف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، بخش خصوصی را به حوزه اکتشاف جذب خواهد کرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، اجرای ۲۴۰ هزار کیلومترمربع عملیات اکتشافی در ۱۲ استان کشور را آغاز کرده و تاکنون به بیش از یکصد محدوده امیدبخش دست پیدا کرده است.
با دستیابی به این نقاط امیدبخش، شرایط برای حضور بخش خصوصی در مرحله های بعدی اکتشاف فراهم می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس جزئیات لایحه پیشنهاد شده برنامه ششم توسعه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که پس از بررسی و نهایی شدن، به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

 

منبع:استیل پدیا

پرینت متن