در مبادلات روز دوشنبه ۲۳ آذرماه جاری اغلب خصوصی‌ها تولیدات خود را بدون تغییر قیمت به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند.در این مدت، برخی از مقاطع آریان فولاد افت نرخ را در بازار غیر‌رسمی تجربه کرد.
تدوم ثبات قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها
  منبع:دنیای معدن
پرینت متن