دولت در آخرین اقدام برای ایجاد بازار بدهی و تامین مالی شروع به انتشار اوراق خزانه کرده است و نرخ این اوراق با سررسید اسفند ماه در بازار ۲۵ درصد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت در ایجاد بازار بدهی باید مقتدرانه‌تر عمل کند و عزم خود را برای ایجاد این بازار جزم کند. کارشناسان معتقدند دولت با ایجاد این بازار می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تامین منابع دولت و بنگاه‌ها را حل کند.
یکی از مشکلاتی که سالیان سال گریبان‌گیر کشور شده، تورم است که با ایجاد این بازار می‌توان امید به رفع این معضل داشت. از سوی دیگر، انتقاداتی به دولت برای انتشار این اوراق وجود دارد. یکی از ایرادات این طرح، حضور کمرنگ بخش خصوصی در بازار بدهی است هرچند اصلی‌ترین مشکل این طرح، حجم ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آن  است که این میزان در مقابل بدهی دولت ناچیز است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان قصد داریم به «عملکرد اوراق‌خزانه» بپردازیم.

منبع: دنیای اقتصاد

 

پرینت متن